Qo’llanma

Qanday qilib so'zlovchi/tinglovchi sifatida hissa qo'shish mumkin? Ro'yxatdan o'tish, matnlarni o'qish va tekshirish jarayonlari